Kun-Chuan Feng (Steven)

Hui-Chih Lin (Auro)

Huei-Huang Tsung (Earny)

Hsin-Ju Han (Greeneyes)

Sheng-Fong Wu (Steve)


 

 

 

Ruei-Huang Yu (Jeff)